Třída s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky
 
 
 

Představujeme vám náš koncept rozšířené výuky pro děti prvního stupně základní školy. Jedná se o navázání na běžný studijní program základní školy, který je doplněný o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá výuka probíhá ve škole a přímo navazuje na rozvrh třídy. Výuka je rozšířena o tři hodiny anglického jazyka, o jednu hodinu logiky a jednu hodinu osobnostního rozvoje. Hodiny angličtiny jsou navíc půlené – pro skupinku jedenácti žáčků a oproti angličtině jsou půlené dvě hodiny matematiky a jedna hodina českého jazyka. Financování nadstandardních a půlených hodin je prováděno z měsíčních příspěvků rodičů.

Na hodině osobnostního a psychologického rozvoje se děti různými způsoby učí mimo jiné etice a správnému chování.

Angličtinu vyučuje profesionální lektorka Incredible English. Výuka lektorky je doplněna hodinami s rodilým mluvčím, které slouží hlavně k nácviku výslovnosti, hodiny jsou konverzační. Výuka Angličtiny bude systematicky směřovat k certifikovaným zkouškám Cambridge English po třetí a páté třídě. Necertifikované zkoušky budou děti absolvovat na konci prvního, druhého a čtvrtého ročníku.

Hodiny matematiky jsou vyučovány Hejného metodou, která neučí děti matematiku, ale matematicky myslet. Tato metoda opět velice přirozeně dětem otevírá cestu k matematice, která se tak stává nejoblíbenějším předmětem a navazuje na hodiny logiky, kde děti procvičují logicky myslet. Skládá se z matematických prostředí, ve kterých děti velice rychle získávají jistotu a tato prostředí je provází po celé studium. Hejného metoda je skvělá také v oblasti spolupráce dětí v hodinách, která se dál prolíná i do ostatních předmětů a celková atmosféra ve třídě se stává přátelštější, metoda pracuje s chybou, chyba je žádaná, posouvá děti dopředu, děti se skutečně chybami učí a takto získané poznatky jim zůstávají hluboce uloženy.

Často se setkáváme s tím, že mají rodiče z této metody obavy. My o tom víme a tak hned na začátku školního roku připravujeme pro rodiče školení, tak zvanou „Kavárnu pro rodiče“. Jde o neformální setkání s rodiči, kde rodiče získají představu, o čem tato metoda je a jak s dětmi doma pracovat. Další školení pak provádí paní učitelka třídní na třídních schůzkách dle potřeby.

Koncept je určen pro všechny děti, nejde o třídu pro nadané. Přihlášené děti se zúčastní přijímacích pohovorů, které se skládají ze dvou částí – první část je test školní zralosti, druhá část je inteligenční test. V případě většího zájmu budou přijaty děti s lepšími výsledky. Podrobné informace se dozvíte na informačních schůzkách, o kterých vás budeme aktuálně informovat.

Důležitou hodnotou je také atmosféra vzájemného respektu a partnerství mezi učiteli a rodiči.

 

 

Aktuální zprávy

 

Přijímáme přihlášky pro školní rok 2017/2018.

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne 10.4.2017 od 18.30 hod. na ZŠ jana Železného v Prostějově. 

 

Letáček ke stažení.

 

Srdečně vás zveme.

 

Zápis do prvních tříd základních škol 

proběhne ve všech prostějovských školách 

21.4.2017

Přihláška ke studiu

Pokud jste se již ke studiu v naší třídě rozhodli, stačí si stáhnout přihlášku ve formátu, který vám vyhovuje a zaslat nafocenou nebo naskenovanou na uvedený e-mail.

Přihláška ve formátu doc

Přihláška ve formátu PDF

 

V naší  třetí a čtvrté třídě se uvolnilo místo. V případě zájmu prosím pište na info@tridaprostejov.cz nebo volejte na telefonní číslo 739 99 22 12.

Kontakt

Třída Prostějov

739 99 22 12

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu Martina Hrůzová