Třída s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky
 
 
 
Jedná se o koncept výuky pro děti prvního stupně, který navazuje na běžný studijní program školy. Výuku rozšiřuje nabídkou kroužků zajišťovaných spolkem Třída Prostějov, o.s. Veškerá výuka přímo navazuje na rozvrh třídy. Financování nadstandardních a půlených hodin je prováděno z měsíčních příspěvků rodičů.  Důležitou hodnotou programu je také atmosféra vzájemného respektu a partnerství mezi učiteli a rodiči.
 
Hlavním předmětem rozšířené výuky je výuka angličtiny. Je rozvržena do tří hodin týdně v půlených skupinách pro 11 dětí. Angličtinu vyučuje profesionální lektorka a to dvě hodiny týdně, jednu hodinu týdně vyučuje rodilý mluvčí  k upevnění slovní zásoby a správného osvojení anglického přízvuku. Výuka Angličtiny systematicky směřuje k certifikovaným zkouškám Cambridge English  po třetí a páté třídě. Na hodině osobnostního a psychologického rozvoje se děti různými způsoby učí mimo jiné etice a správnému chování. Hodina matematiky a logiky zase přináší rozvoj logického myšlení dětí. 

 

Program rozšířené výuky je určen pro všechny děti. Přihlášené děti projdou přijímacím pohovorem skládajícím se z testu IQ a zjištěním školní zralost.i V případě většího zájmu jsou přijaty děti s lepšími výsledky. 

 
 

 

Aktuální zprávy

 

V naší  třetí a čtvrté třídě se uvolnilo místo. V případě zájmu prosím pište na info@tridaprostejov.cz nebo volejte na telefonní číslo 739 99 22 12.

 

Přijímáme přihlášky pro školní rok 2017/2018.

Přihláška ke studiu

Pokud jste se již ke studiu v naší třídě rozhodli, stačí si stáhnout přihlášku ve formátu, který vám vyhovuje a zaslat nafocenou nebo naskenovanou na uvedený e-mail.

Přihláška ve formátu doc

Přihláška ve formátu PDF

Kontakt

Třída Prostějov

739 99 22 12

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Správa webu Martina Hrůzová